Jakość

Polityka jakości

Spółka pod nazwą AKCES GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów z tworzywa sztucznego, drewna, metalu oraz wykonawstwem dekoracji i nakładania powłok zdobniczych.

CELEM SPÓŁKI JEST:

  • zapewnienie satysfakcji klientów poprzez najwyższą jakość wyrobów bezpiecznych i produkowanych według najwyższych standardów, wymogów norm polskich i UE oraz ogólnych przepisów prawa
  • ciągłe podwyższanie bezpieczeństwa pracy i skuteczne ograniczenie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko.

NASZYMI CIĄGLE DOSKONALONYMI ATUTAMI SĄ:

  • wdrażanie nowoczesnych technologii w celu poprawy jakości świadczonych usług przyjaznych dla środowiska naturalnego i ograniczających zagrożenia w miejscu pracy
  • systematyczność szkoleń oraz podnoszenie świadomości pracowników w zakresie jakości, środowiska zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy
  • efektywne zarządzanie firmą z uwzględnieniem wyniku biznesowego z poszanowaniem standardów jakościowych, wymagań środowiskowych oraz z troską o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
  • racjonalne korzystanie ze środowiska naturalnego oraz ciągła poprawa bhp zmierzająca do minimalizowania ilości i skutków wypadków przy pracy
  • ciągłe doskonalenie procesów pracy na każdym etapie ich wykonywania, zarówno w obszarze jakościowym, środowiskowym i bezpieczeństwa pracy
  • dbałość o jakość wyrobów, pozycjonowanie klienta na wysokim poziomie hierarchii, praca nad zapewnieniem prawidłowych warunków pracy oraz dbałość o czystość środowiska.
  • interpretowanie stron trzecich i ich wymagań

Zadaniem wszystkich Pracowników jest odpowiedzialność za przyjęcie, stosowanie i rozpowszechnianie POLITYKI JAKOŚCI

KADRA ZARZĄDZAJĄCA SPÓŁKI deklaruje pełne zaangażowanie w utrzymanie i doskonalenie SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ